Çevre sorunlarına çözüm üretmek, bu konuda toplum bilinci kazandırmak, duyarlılıklarını arttırarak yapılan çalışmalara dahil etmek diğer amaçlarımız arasındadır.

GÖREVLERİ

a) Her türlü çevre kirliliği (hava, su, toprak vb.) ve diğer çevre sorunları üzerinde inceleme yaparak sorunları sosyal, ekonomik ve kültürel yönleri ile ortaya koyar ve bu sorunların çözümünde en uygun yöntemleri saptamak amacıyla araştırmalar yapar.

b) Çevre sorunlarının çözümü amacıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapar ve üniversite içi koordinasyonu sağlar.

c) İncelenmesini istediği konularda, kamu ve özel kuruluşlara yardımcı olur ve gerekli araştırmaları yapar.

d) Çevre sorunlarının tanıtılması ve çözüm önerilerinin ilgililere duyurulması amacıyla seminer, konferans, açık oturum, sempozyum, kurs, bilimsel ve teknik içerikli araştırma ve inceleme gezileri düzenler.

e) Gerektiğinde düzenlenen kurs ve seminerlere katılanlara belge verir.

f) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel kongre, sempozyum, konferans ve kurslara olanaklar ölçüsünde temsilci gönderir.

g) Çevre sorunlarına ilişkin kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurar.

h) Çevre sorunlarına ilişkin her türlü yayın faaliyetinde bulunur.

i) Araştırma için zorunlu olan laboratuvar ve atölyeleri kurar.