Çevre sorunlarının her geçen gün arttığı ve etkisini hissettirttiği günümüzde, bu sorunların çözümlenmesi, toplumun bilinçlenmesi, çevre kirliliğinin önlenerek sürdürülebilir bir çevre olgusunun kazanılmasını sağlamak ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak bizim sorumluluğumuz ve görevimiz olmalıdır.

Doç. Dr. Fuat ÖZYONAR