Kuruluş

•1987 yılında kurulmuş olan Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak esas amacımız, çevre sorunları konusunda araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmaktır.

Ayrıca çevre sorunlarına çözüm üretmek, bu konuda toplum bilinci kazandırmak, duyarlılıklarını arttırarak yapılan çalışmalara dahil etmek diğer amaçlarımız arasındadır.

GÖREVLERİ

a) Her türlü çevre kirliliği (hava, su, toprak vb.) ve diğer çevre sorunları üzerinde inceleme yaparak sorunları sosyal, ekonomik ve kültürel yönleri ile ortaya koyar ve bu sorunların çözümünde en uygun yöntemleri saptamak amacıyla araştırmalar yapar.

b) Çevre sorunlarının çözümü amacıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapar ve üniversite içi koordinasyonu sağlar.

c) İncelenmesini istediği konularda, kamu ve özel kuruluşlara yardımcı olur ve gerekli araştırmaları yapar.

d) Çevre sorunlarının tanıtılması ve çözüm önerilerinin ilgililere duyurulması amacıyla seminer, konferans, açık oturum, sempozyum, kurs, bilimsel ve teknik içerikli araştırma ve inceleme gezileri düzenler.

e) Gerektiğinde düzenlenen kurs ve seminerlere katılanlara belge verir.

f) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel kongre, sempozyum, konferans ve kurslara olanaklar ölçüsünde temsilci gönderir.

g) Çevre sorunlarına ilişkin kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurar.

h) Çevre sorunlarına ilişkin her türlü yayın faaliyetinde bulunur.

i) Araştırma için zorunlu olan laboratuvar ve atölyeleri kurar.

ÇALIŞMA ALANLARI

  • Çevre sorunları ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, çevre sorunlarının giderilmesi veya minimuma indirilmesi için çözümler üretmek için teknikler geliştirmek ve projeler hazırlamak,
  • Endüstriyel kuruluşlara çevreye uyumlu üretim yapılmasına, doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına ve minimum düzeyde kirleticilerin salınmasına yönelik danışmanlık hizmeti vermek,
  • Bölgede çevre kirliliği ve önlenmesi konularında yürütülecek bilimsel çalışma, proje ve tez çalışmalarına destek vermek,
  • Çevre sorunları ve önlenmesi konusunda bölgesel ve ülke düzeyinde merkez, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörler ile işbirliği yapmak, teknik ve bilimsel destek vermek,
  • Çevre sorunları ve önlenmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılması konularında kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için söyleşiler, seminerler ve konferanslar yapmak, eğitim vermek.

Comments are closed.