Müdür Ataması

23.02.2016 tarihi itibariyle Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini Dr. Öğr. Üyesi İlknur ŞENTÜRK yürütmektedir.

Posted in Genel | Leave a comment

Müdürümüzden

Günümüzde hızla gelişmekte olan teknoloji ve sanayinin olumsuz etkileri çevre sorunlarının doğmasına neden olmuştur. Dünya nüfusunun artması, sağlıksız ve plansız şehirleşme, doğada da ihtiyacımız olan temel maddelerin kirlenmesine yol açarak, geleceğimizi her geçen gün  daha olumsuz hale getirmektedir. Özellikle son yıllarda sera gazlarının olumsuz etkileri, küresel iklim değişiklerini meydana getirmekte ve geleceğimizi tehlikeye sokmaktadır.
Geçmiş nesillerden emanet aldığımız çevremize sahip çıkarak, tüm canlıların geleceğine hizmet etmek zorundayız. Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak amacımız, çevre sorunlarına çözüm üretmek, bu konuda toplum bilinci kazandırmak, duyarlılıklarını arttırarak yapılan çalışmalara dahil etmektir. Bu kapsamda öncelikle bölgemizdeki çevre sorunları üzerine araştırma ve incelemeler yaparak, olumsuzlukların önlenebilmesi için çözüm önerilerinde bulunmak, konusunda Uzman kişilerle seminer ve konferanslar düzenlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde projeler  üretmek ve şehir-sanayi ve üniversite işbirliğini sağlayarak, Çevre sorunları ile ilgili yapılan her faaliyette paydaş kuruluşlarla işbirliği yapmaktır .
Prof. Dr. Meltem Sarıoğlu CEBECİ
 
Posted in Genel | Leave a comment