Hakkımızda

• Öncelikli hedef; bölgemizdeki çevre sorunları üzerine araştırma ve incelemeler yaparak olumsuzlukların önlenebilmesi için çözüm önerilerinde bulunmak, konusunda uzman kişilerle seminer ve konferanslar düzenlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde projeler  üretmek ve kamu-sanayi-üniversite işbirliğini sağlayarak çevre sorunları ile ilgili yapılan her faaliyette paydaş kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Merkezin çalışma alanı ve görevleri çevre sorunları ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak, sorunların çözümü için teknikler geliştirmek, kamu ve özel teşebbüsün çevre sorunlarıyla ilgili projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, standartlar belirlenmesinde katkıda bulunmak, bilimsel raporlar vermek, teknoloji transferi ve fizibilite raporları hazırlanması konusunda teknik danışmanlık hizmetleri yürütmektir.

Comments are closed.